Projectomschrijving

De ZRM is een sectoroverschrijdend meetinstrument voor het volledig en gestandaardiseerd beoordelen van de zelfredzaamheid van cliënten. De ZRM biedt echter geen inzicht in wat cliënten zelf belangrijk vinden, waar ze zelf met voorrang aan zouden willen werken en hoe ze hun eigen kracht daarvoor kunnen inzetten. Het instrument dat dit inzicht wel biedt, is de door IPH ontwikkelde Gesprekstool Positieve Gezondheid (okt 2016). De ZRM en Positieve Gezondheid kennen veel raakvlakken. Met dit project willen wij op basis van de Gesprekstool Positieve Gezondheid een methodiek ontwikkelen die professionals handvatten biedt om, aan de hand van de door de cliënt zelf gescoorde Positieve Gezondheid, de ZRM in te vullen en samen met de cliënt te zoeken naar handelingsperspectieven waarbij de eigen kracht van de cliënt zoveel mogelijk wordt benut. Het beoogde resultaat is toepasbaar in een brede setting binnen de Publieke Gezondheid bij de gespreksvoering met, en scoring van, cliënten.

Link product

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website