Projectomschrijving

In Gooi en Vechtstreek ontwikkelen we een toolkit positieve gezondheid voor medewerkers en klanten van het gemeenteloket. Wanneer er tijdens “Het keukentafelgesprek” aandacht is voor de 6 dimensies van gezondheid en veerkracht, zal dit een positieve uitwerking hebben op de participatie en gezondheid van de inwoners.

We gaan een gesprekstool (door)ontwikkelen én testen voor “Het gesprek” van de consulent met de klant. Deze tool sluit aan bij de huidige werkwijze van de gemeente en heeft tot doel de mogelijkheden en veerkracht van de burger te versterken. Op welk gebied zit de kracht van de burger?

Om de burger voor te bereiden op de brede insteek van het gesprek, ontwikkelen we een uitnodiging met informatie over positieve gezondheid.
De ontwikkelde tools worden ingezet bij circa 10 gesprekken en geëvalueerd d.m.v. interviews met klanten en uitvoerders. Bij een positieve evaluatie volgt een training voor meer medewerkers van het loket tbv implementatie.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website