Projectomschrijving

In dit onderzoek is het Amsterdamse schooltuin- en voedseleducatieprogramma Voedselwijs onderzocht. In totaal hebben er 462 Amsterdamse kinderen uit groep 5 en 6 meegedaan. De kinderen hadden elk hun eigen groente tuintje, kregen daar 25 tuinlessen, plus verschillende kooklessen en gingen optioneel nog naar de boerderij of de Hortus.

Uit vragenlijsten blijkt dat de kinderen zeer positief zijn over het programma. We zagen in de vragenlijsten geen verschil wat betreft attitude (houding) ten opzichte van groente eten, een daadwerkelijke hogere groente inname of het aantal groenten dat kinderen kenden.  

In verdiepend onderzoek zien we enkele positieve ontwikkelingen betreffende groenteconsumptie. Kinderen geven aan heel graag hun eigen groente te willen opeten en namen wekelijks veel oogst mee naar huis. Hierdoor was  er een goede verbinding met de thuisomgeving Concluderend kan gezegd worden dat het Amsterdamse schooltuin- en voedseleducatie programma een veelbelovend en goed georganiseerd programma is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website