Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aanleiding

Een breed consortium van multidisciplinaire organisaties uit 0e, 1e en 2e lijn in de gemeente Oosterhout (Noord-Brabant), waaronder een welzijnsorganisatie, een GGD, een huisartsengroep, een ziekenhuis en de gemeente hebben het concept voor een vitaliteitsknooppunt ontwikkeld. Na een brede inventarisatie onder burgers en medewerkers van de consortiumpartners kwam het concept ‘vitaliteitsknooppunt’ als meest pregnant naar voren: een geheel van een (nader te bepalen) activiteiten en voorzieningen om burgers te ondersteunen sterker in de schoenen te komen staan bij het omgaan met bijvoorbeeld ziekte of andere ingrijpende gebeurtenissen. In dit concept staat niet de ziekte of beperking centraal, maar gezondheid en veerkracht. Positieve gezondheid, zoals beschreven door Machteld Huber, vormt dan ook het uitgangspunt van het vitaliteitsknooppunt. Met het vitaliteitsknooppunt kan een dynamisch aanbod worden gecreëerd voor het vergroten van de positieve gezondheid van inwoners.

Aanpak

Met deze kennisvoucher willen we een werkvorm ontwikkelen voor het systematisch inventariseren van fricties en behoeften van (bepaalde) groepen burgers op het terrein van positieve gezondheid.

Er wordt allereerst onderzocht wat er al (landelijk) ontwikkeld is op het gebied van inventariseren van positieve gezondheid bij burgers. Naast een literatuurstudie wordt advies gevraagd bij Machteld Huber. Vervolgens wordt via focusgroepen in kaart gebracht hoe de fricties, de behoeften van bepaalde groepen burgers in de gemeente Oosterhout er uit zien. Bij welke van de zes pijlers van positieve gezondheid ligt voor deze specifieke groep het zwaartepunt en de kansen?

Voor de uitwerking van deze kennisvoucher is besloten tot een toespitsing op twee groepen: chronisch zieken en ouderen. Dit zijn twee diverse groepen waar naar verwachting veel winst te behalen valt als het gaat om positieve gezondheid (ziektedenken, eenzaamheid, etc.).

De resultaten kunnen vervolgens gebruikt worden om activiteiten en interventies vanuit het vitaliteitsknooppunt te organiseren. Het aanbod bestaat uit een multidisciplinaire inzet van meerdere instellingen, vanuit 0e, 1e en 2e, lijn.

Product van de voucher

Het eindproduct is: een schriftelijke werkvorm, waarmee ook voor andere groepen binnen de gemeente inzicht verkregen kan worden in:

• hoe burgers hun positieve gezondheid ervaren (o.a. m.b.t veerkracht, sociale contacten, zingeving en kwaliteit van leven);

• waar zij knelpunten zien en wat zij nodig hebben om hun positieve gezondheid te versterken; en

• aan welke vormen van ondersteuning zij hierbij de voorkeur geven;

De werkvorm zal schriftelijk worden beschreven, zodat de consortiumpartners via deze of een vergelijkbare methodiek de inventarisatie voor het vitaliteitsknooppunt met andere groepen burgers op zo een vergelijkbaar mogelijke manier kunnen vormgeven. Ook zal deze werkvorm beschikbaar worden gesteld aan andere geïnteresseerde partijen in andere delen van het land.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website