Projectomschrijving

Vitaliteitsknooppunt

Een samenwerkingsverband van een welzijnsorganisatie, een GGD, een huisartsengroep, een ziekenhuis en de gemeente Oosterhout hebben het concept voor een vitaliteitsknooppunt ontwikkeld. Met dit knooppunt worden burgers ondersteund om sterker in de schoenen te komen staan bij het omgaan met bijvoorbeeld ingrijpende gebeurtenissen. In dit concept staat niet de ziekte of beperking centraal, maar gezondheid en veerkracht.
Er wordt allereerst onderzocht wat er al (landelijk) ontwikkeld is op het gebied van inventariseren van positieve gezondheid bij burgers. Vervolgens wordt in kaart gebracht hoe de knelpunten en behoeften op dit gebied bij bepaalde groepen burgers er uit zien.
De resultaten kunnen vervolgens gebruikt worden om activiteiten en interventies vanuit het vitaliteitsknooppunt te organiseren.
Het eindproduct is: een schriftelijke werkvorm, waarmee ook voor andere groepen binnen een gemeente inzicht verkregen kan worden in de positieve gezondheid van burgers.

Handleiding

Rapport

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website