Projectomschrijving

Vraagstuk

De gezondheid van bewoners van naoorlogse wederopbouwwijken is gemiddeld slechter dan van bewoners van woonwijken uit andere perioden. Deels is dit te verklaren door de stedenbouwkundige opzet van deze wijken. De gebouwde omgeving beïnvloedt namelijk de gezondheid van haar bewoners en gebruikers. Paddepoel in Groningen is zo’n typische naoorlogse wederopbouwwijk.

Onderzoek

UDIHiG onderzoekt in die wijk welke stedenbouwkundige interventies de gezondheid van de bewoners kunnen verbeteren, door gezondere leefstijlen te stimuleren. De bewoners spelen hierbij een belangrijke rol, want vooral zij kennen de praktische problemen van hun wijk en kunnen beoordelen welke interventies van invloed zijn op hun leefstijl. Voor het ontwerpen van de interventies doen stedenbouwkundig ontwerpers van de gemeente mee in UDIHiG. UDIHiG gebruikt virtual reality zodat de bewoners de ontworpen interventies kunnen ervaren en evalueren, zonder dat deze interventies direct gerealiseerd hoeven te worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website