Projectomschrijving

Vraagstuk

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn hardnekkig. Het is bekend dat zowel transgenerationele factoren als factoren gedurende de levensloop een rol spelen, ook in combinatie en in wisselwerking met elkaar. Daarnaast kan de invloed van sociaal-economische status (SES) per levensfase variëren en gaan sommige levensfases gepaard met een verhoogde gevoeligheid voor externe invloeden (bv. rond de geboorte). We willen meer inzicht krijgen in de mechanismen die de ouderlijke SES en eigen SES met gezondheid verbinden (rekening houdend met werk, gezin en leefstijl).

Onderzoek

In het 3-generaties Lifelines-cohort (Noord-Nederland) zit van 3 generaties data opgeslagen. Deze data wordt op verschillende manieren statistisch aan elkaar gekoppeld en onderzocht. Het resultaat zal drie onderzoeksvragen beantwoorden:
1. Hoe beïnvloedt ouderlijke SES de stofwisseling, het BMI en (voorlopers van) depressie tijdens de jeugd?
2. Hoe beïnvloeden SES en ouderlijke SES de stofwisseling, het BMI en depressie tijdens de volwassenheid?
3. Welke preventie is het meest kansrijk?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website