Projectomschrijving

Vraagstuk

Hoe komt het dat mensen in lagere sociaaleconomische groepen een slechtere gezondheid hebben? We onderzoeken deze vraag vanuit systeemperspectief: we beschouwen de volksgezondheid als een systeem dat bestaat uit veel verschillende elementen (bijv. individuen) op veel verschillende niveaus (bijv. netwerken waarin individu participeert). Deze elementen interacteren met elkaar en leiden in hun onderlinge dynamiek tot een uitkomst, die zich aanpast aan veranderende omstandigheden.

Onderzoek

Om de mechanismen, dynamiek en interacties in dit complexe systeem te begrijpen, werken we samen met een team van experts op het terrein van de epidemiologie, complexity science, computational modelling, antropologie en sociologie. Verschillende type studies (epidemiologisch, etnografisch, sociale netwerkanalyse) leveren input voor een te ontwikkelen systeem dynamisch model, met diabetes type 2 als voorbeeld. We werken samen met beleidsactoren om te zorgen dat de kennis die we genereren aansluit bij hun behoeften.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website