Projectomschrijving

Vraagstuk

Uit cijfers blijkt dat bijna 9% van de Nederlandse vrouwen dagelijks rookt gedurende de zwangerschap. Onder laag opgeleide vrouwen is dat zelfs 22%. Roken tijdens de zwangerschap is zeer schadelijk: het leidt tot meer miskramen, vroeggeboorten, aangeboren afwijkingen en zelfs tot overlijden. Om de schadelijke effecten van het roken te verminderen is het belangrijk om (aanstaande) zwangere vrouwen die niet spontaan kunnen stoppen met roken actief te begeleiden door middel van stoppen-met-roken interventies, en daarbij blijvende ondersteuning te bieden aan gestopte vrouwen na de zwangerschap. De Trimbos-richtlijn geeft aanbevelingen ter ondersteuning van de praktijkvoering van alle professionals die betrokken zijn bij de zorgverlening aan deze doelgroep. Het is onbekend of deze richtlijn ook toegepast kan worden in de zorg voor zwangere vrouwen met een lage sociaaleconomische status in Noord-Nederland die tijdens of na hun zwangerschap roken.

Onderzoek

Middels dit onderzoek wordt inzicht verkregen in belemmerende en faciliterende factoren bij de implementatie van deze richtlijn. Hiervoor wordt de methodiek van de ACTion toolkit gebruikt, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van interviews en wachtkamergesprekken. Ook worden verloskundigen en gynaecologen gevraagd een vragenlijst in te vullen over de prevalentie van roken per praktijk of ziekenhuis. Daarnaast hebben ervaringsdeskundigen een belangrijke rol in het onderzoek om de stem en perspectieven van vrouwen te laten horen.

Uitkomst

Doel van het project is om de invoering van de Trimbos-richtlijn te verbeteren in de zorg voor zwangere vrouwen met een lage sociaaleconomische status die tijdens of na hun zwangerschap roken. Uiteindelijk doel is dat deze vrouwen tijdens en na de zwangerschap minder gaan roken dan wel stoppen met roken. Het voorkomen van roken tijdens de zwangerschap is de eerste stap op weg naar een Rookvrije Generatie. Betere implementatie van de Trimbos-richtlijn kan leiden tot meer geslaagde stoppogingen bij zwangere vrouwen.

Producten

Interview over het project met projectleider Lilian Peters.

Filmpje 'Stoppen met roken tijdens de zwangerschap in Noord-Nederland'

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van de volgende partijen:
VU medisch centrum (VUMC), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Verslavingszorg Noord Nederland, Verloskundige Praktijk de Wieg, Taskforce Rookvrije Start, Verloskunde Academie Groningen Amsterdam, Stichting Mens en Maatschappij en Zorgbelang Groningen.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Dr. Lilian Peters - E: l.l.peters@umcg.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website