Projectomschrijving

Vraagstuk

Veel rokers bezoeken jaarlijks de huisarts, maar vaak beperkt de huisarts zich tot vragen naar rookstatus, stopadvies geven en doorverwijzen. In samenwerking met huisartsen en verpleegkundigen worden in dit project rokers begeleid met effectieve vormen van steun bij het stoppen met roken. Het project zal voortbouwen op ondersteuningsstructuren waar huisartspraktijken gewend zijn mee te werken zoals de website www.thuisarts.nl (NHG), training via regionale FTO bijeenkomsten (IVM) en de sociale kaart van stopondersteuning (Trimbos).

Onderzoek

De essentie van het onderzoek is het versterken van de begeleiding vanuit de huisartspraktijk van patiënten die willen stoppen met roken. Er wordt een een verbeterd protocol uitgetest in een gerandomiseerde trial.

Uitkomst

In 24 groepen huisartspraktijken wordt onderzocht in welke mate het aantal patiënten dat gebruik maakt van effectief bewezen stopondersteuning toeneemt. Het project zal de budget-impact en kosteneffectiviteit schatten en aanbevelingen doen voor landelijke uitrol.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van de volgende partijen:
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Trimbos-instituut, Universiteit Maastricht, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Nederlands Huisarts Genootschap (NHG), Huisartsenopleiding Leiden van het LUMC en Het Longfonds.

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website