Projectomschrijving

Vraagstuk

Kinderen kunnen alleen rookvrij opgroeien als roken in hun omgeving niet meer zichtbaar is of normaal gevonden wordt. Sportclubs spelen hierin een belangrijke rol. In Nederland hebben al circa 200 clubs stappen genomen om roken van hun terrein te bannen. Het is echter onzeker of zij daarmee het roken voor kinderen minder zichtbaar en normaal hebben gemaakt. Dit project zal onderzoeken of deze interventies er in slagen het roken echt minder zichtbaar en normaal te maken, en hoe dit afhangt van hun precieze uitvoering.

Onderzoek

Het onderzoek betreft een doorontwikkeling en implementatie van het stappenplan van de Nederlandse Hartstichting om sportclubs rookvrij te maken om zo jongeren te ontmoedigen om te beginnen met roken. Observationeel en experimenteel onderzoek zal worden gedaan onder diverse voetbal-, hockey- en korfbalclubs. Met open interviews en focusgroepen worden ervaringen van bestuursleden, coaches, ouders en jeugdleden onderzocht.

Uitkomst

Op basis van de resultaten wordt een protocol ontwikkeld voor effectieve uitvoering van rookvrije sportclubs. Ook worden de mogelijkheden onderzocht voor ondersteunende regelgeving, zodat uiteindelijk alle kinderen in Nederland rookvrij kunnen sporten.

Producten

Factsheet Rookvrije Sport

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van de volgende partijen:
Amsterdam UMC (locatie AMC), Tranzo Tilburg University, Sportief Advies, Gemeente Amsterdam, GGD Amsterdam, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Gooi en Vechtstreek, Hartstiching, RIVM, VNG, NOC*NSF, GGD GHOR en Sportclub HVV Ras.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Prof. dr. A.E. Kunst - E: a.kunst@amc.uva.nl - T: 020 566 16 45

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website