Projectomschrijving

Vraagstuk

Is slechte slaap een probleem voor de volksgezondheid? De kennis over slechte en goede slaap is gefragmenteerd. Voor mogelijke beleidsontwikkeling is het van belang dat er een samenhangend beeld geschetst wordt over deze vraag en wat de aandachtspunten zijn op het gebied van kennis en preventie.

Onderzoek

In deze strategische verkenning zijn voor het ministerie van VWS de evidentie en preventieve adviezen over slaap op een rij gezet, om antwoord te kunnen geven op vraag of slechte slaap een probleem is voor de volksgezondheid. Deelvragen waren gericht op de thema’s 1) Definitie van (slechte) slaap , 2) Omvang van slechte slaap, 3) Gevolgen van slechte slaap, 4) Preventiemogelijkheden, en 5) Aandachtspunten. Er is gebruik gemaakt van de richtlijnen van de National Sleep Foundation. Ook zijn relevante experts en organisaties geraadpleegd.

Uitkomst

Goede en gezonde slaap werd in deze verkenning gedefinieerd als voldoende uren slaap van goede kwaliteit. Bij een deel van de bevolking is slechte slaap een probleem, dat van invloed is op verschillende aspecten van de volksgezondheid. Er zijn verschillende risicogroepen voor slecht slapen (te kort of slechte slaapkwaliteit) aan te duiden: vrouwen, pubers/ jongvolwassenen, ouderen, lager opgeleide mensen en Nederlanders met een migratie-achtergrond. Zo kan slechte slaap bij volwassenen het risico op negatieve gezondheids- en functionele uitkomsten verhogen. In de verkenning zijn verschillende aandachtspunten geformuleerd waaronder bewustwording van het belang van gezonde slaap, meer kennis over de samenhang tussen slaap en gezondheid en ontwikkeling en evaluatie van preventieve interventies. Bekijk hier de strategische verkenning ‘Slechte slaap: een probleem voor de volksgezondheid?’.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website