Projectomschrijving

Doel- /probleemstelling

Kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met psychiatrische problematiek en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ervaren vaak problemen op meerdere levensterreinen tegelijk. Het doel van dit project is om deze groepen te stimuleren om deel te nemen in de lokale gemeenschap, en op deze manier volwaardig mee te laten doen in de samenleving.

Aanpak

De focus ligt op de ‘frontlijn’; de (uitvoerende) professionals en actieve burgers die samenwerken met en voor deze groepen. Dit vraagt om integraal gemeentelijk beleid en goede afstemming tussen partijen die begeleiding, zorg- en hulpverlening bieden. Een breed samenwerkingsverband van Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle en Academische Werkplaats Publieke Gezondheid AGORA, GGD’en, gemeenten en expertise organisaties op gebied van welzijn en bewegen ondersteunen de ‘frontlijn’. Ontwikkeling en uitvoering gaan hand in hand. In lokale en bovenregionale werkgroepen worden kennis en ervaringen gedeeld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website