Projectomschrijving

Vraagstuk

Hoe bouw je een nieuwe wijk die zowel inclusief als gezond is? Daarmee bedoelen we een wijk waarin voor iedereen plek is, waarin wordt geïnvesteerd in de gemeenschap en de mensen die er wonen én in de gebouwen en in de voorzieningen, zodat er meer sociale cohesie is, minder eenzaamheid is en iedereen mee kan doen. Dit willen we meenemen bij het inrichten van nieuwe wijken. Als casus hiervoor namen we de nieuwe wijk Brainport Smart District (BSD), wat onderdeel is van de huidige wijk Brandevoort in Helmond. De ambitie van BSD is de slimste en gezondste wijk ter wereld te worden.

Onderzoek

Voor deze kennisagenda hebben we het afgelopen jaar middels interviews en creatieve workshops behoeften opgehaald bij de toekomstige en buurtbewoners, beleidsmedewerkers, ontwerpers en bedrijven waaronder zorginstellingen. Daarnaast hebben we literatuuronderzoek gedaan en hebben we een aantal goede voorbeelden van vergelijkbare projecten in Nederland bestudeerd.

Uitkomst

Uit de analyse blijkt dat een sociale inclusieve wijk voornamelijk gericht moet zijn op de mensen en op de relatie tussen de mensen en de ruimtelijke omgeving. Naast de sociale wijk als type gezonde wijk, dienen vier type gezonde wijken als randvoorwaarden: groene, bewegingsvolle, schone en veilige wijk. Ook laat de analyse zien dat het van belang is ons te richten op de kwetsbare (lage SES) groepen in de samenleving. Onze ambitie is richting te geven voor het ontwikkelen van een nieuwe wijk die sociale cohesie en gezondheid bevorderen, gebruikmakend van technologische innovaties.

Kennisagenda GELIJK

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website