Projectomschrijving

Vraagstuk

Onderzoek laat zien dat (meer) bewegen tot positieve gezondheidseffecten leidt. In Space2Move gaan we op zoek naar maatregelen in het ruimtelijk domein gericht op het stimuleren van lopen en fietsen en meten we de gezondheidseffecten daarvan. Het doel van het project is om met concrete maatregelen te komen voor bewegings-gerelateerde gezondheidsbeleid in regionale en lokale omgevingsvisies, een regionaal platform te creëren – een BewegingsAlliantie - en voorstellen uit te werken voor vernieuwende vormen van samenwerking.

Onderzoek

In een aantal experimenten in de regio Arnhem-Nijmegen analyseren we hoe ruimtelijke maatregelen kunnen aanzetten tot meer en gezonder bewegen en in welke mate dit tot positieve gezondheidseffecten leidt. We ontwikkelen vernieuwende samenwerkingsarrangementen tussen overheden, maatschappelijke- en marktpartijen uit het ruimtelijk-economisch domein (corporaties, projectontwikkelaars), uit de sector bewegen en sport en uit de gezondheidszorg (GGD, zorgverzekeraars).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website