Projectomschrijving

Vraagstuk

In dit project worden vraagstukken geïdentificeerd over de invloed van de leefomgeving op gezondheid en (on)gezond gedrag, zoals lichaamsbeweging, elkaar ontmoeten en meedoen in de samenleving. Dit wordt gedaan door een breed samenwerkingsverband van partijen uit onderzoek, beleid en praktijk. Hiermee wordt deskundigheid uit verschillende vakgebieden samengebracht, zoals die van de inrichting van steden, duurzaamheid, participatie en gezondheid.

Onderzoek

Het project richt zich op buurten en inwoners met een gezondheidsachterstand in stedelijk Zuid-Limburg. Gemeenten en inwoners worden intensief betrokken bij het vaststellen van ontbrekende kennis die nodig is om omgevingsvraagstukken te kunnen aanpakken. De lokale behoeften en wensen voor nieuw omgevingsbeleid zijn het uitgangspunt. Het eindproduct van de eerste fase bestaat uit een breed gedragen en onderbouwde kennisagenda. In fase 2 worden vervolgprojecten voorbereid om kennis te genereren over de effecten van de leefomgeving op gezondheid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website