Projectomschrijving

Vraagstuk

In dit project werden vraagstukken geïdentificeerd over de invloed van de leefomgeving op gezondheid en (on)gezond gedrag, zoals lichaamsbeweging, elkaar ontmoeten en meedoen in de samenleving. Dit werd gedaan door een breed samenwerkingsverband en was gericht op buurten en inwoners met een gezondheidsachterstand in stedelijk Zuid-Limburg.

Onderzoek

Gemeenten en inwoners werden intensief betrokken bij het vaststellen van ontbrekende kennis die nodig is om omgevingsvraagstukken te kunnen aanpakken. Met name kwalitatieve methoden, zoals etnografisch onderzoek, interviews en workshops, werden toegepast.

Uitkomst

Het eindproduct van de eerste fase bestaat uit een breed gedragen en onderbouwde kennisagenda. In fase 2 gaat het consortium vier leerprojecten uitvoeren om antwoord te geven op vragen uit de kennisagenda. Deze richten zich vooral op het faciliteren van sociaal contact, het creëren van mogelijkheden voor lichaamsbeweging en het stimuleren van participatie.

Kennisagenda RuimteGIDS

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website