Projectomschrijving

Jaarlijks krijgen ruim 70.000 Nederlandse kinderen te maken met de scheiding van hun ouders.
Onderzoek heeft laten zien dat deze ‘scheidingskinderen’ gemiddeld meer gedragsproblemen
vertonen, minder welzijn ervaren en minder goed presteren op school. Het groepsprogramma
‘Dappere Dino’s’ biedt steun aan 6- tot 8-jarige scheidingskinderen met als doel dergelijke
problemen te voorkomen of beperken.

Evaluaties van de eerste pilots lieten veelbelovende resultaten zien. Kinderen zagen de groep als
een veilige plaats om hun gevoelens te bespreken. Ze maakten nieuwe vrienden en vonden
nieuwe manieren om problemen op te lossen. Er werden toenames gemeten op positief
functioneren, en afnames in sociaal emotionele problemen. TNO ontving voor het
pilotonderzoek een ZonMw-Parel. Dappere Dino’s is erkend als theoretisch goed onderbouwd en
onderdeel van de Gezonde School.

Dit project betrof toegepast effectonderzoek naar Dappere Dino’s, in het kader van het Nationaal
Preventieprogramma. Naast de effectevaluatie vond een procesevaluatie plaats. In het onderzoek
volgde TNO 108 kinderen die deelnamen aan Dappere Dino’s. Zij werden vergeleken met 37
kinderen die ook gescheiden ouders hebben, maar niet deelnamen aan Dappere Dino’s en 138
kinderen die opgroeien in intacte gezinnen. Er werd gebruikt gemaakt van vragenlijsten
voorafgaand aan de interventie of deelname in het project, en nog eens 3 maanden later, na de
interventie. Deze vragenlijsten werden ingevuld door vaders, moeders, leerkrachten en Dappere
Dino’s trainers.

Na deelname aan de interventie bleken de kinderen die deelnamen aan Dappere Dino’s meer
welbevinden te ervaren, vertoonden ze meer positief functioneren en hadden ze minder sociaalemotionele
problemen dan daarvoor. Leeftijdsgenoten die de training niet volgden, lieten dergelijke
veranderingen niet zien. Daarbij waren ouders heel enthousiast over Dappere Dino’s als training
voor hun kind. Ze waardeerden de veilige omgeving waar kinderen contact hebben met lotgenoten
en het op speelse manier oefenen met vaardigheden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website