Projectomschrijving

Vraagstuk

Participeren in het groen kan de gezondheid bevorderen. Inwoners met een lage SES hebben het meeste baat bij een toegang tot groen (zoals tuinen, parken en straatgroen) vooral als ze hier actief gebruik van maken. PARTIGAN onderzoekt hoe kwetsbare buurten in Arnhem en Nijmegen zo kunnen vergroenen dat het aansluit bij de behoeften en wensen van inwoners om daarmee gezondheidsachterstanden terug te dringen.

Onderzoek

We bestuderen het actief gebruik van groen en de waardering van al dan niet participatief aangelegde parken en de ervaringen van groene burgerinitiatieven. We meten het effect op gezondheid en welzijn van de vergroening van een aantal pilotgebieden die participatief worden aangelegd. Het PARTIGAN-consortium wordt gevormd door kennisinstellingen (WUR, VU, RU), gemeenten (Arnhem en Nijmegen), groenbeheerders (Staatsbosbeheer, NVTL, VHG), het groene en sociale maatschappelijke middenveld (IVN, Pharos) en groene burgerinitiatieven. We werken samen met diverse andere consortia.

Producten

PARTIGAN Nieuwsbrief Herfst 2020
PARTIGAN Nieuwsbrief Winter 2020
Samenvatting consortiumbijeenkomst 2020
Presentatie consortiumbijeenkomst 2020
Zomernieuwsbrief Partigan (2020)
Nieuwsbrief Partigan
Projectwebsite WUR
Posterpitch Partigan leernetwerkbijeenkomst 27 januari
Artikel website WUR: Groen: goed voor gezondheid
Green participation as a strategy to tackle health inequities: exploring the perspectives on engagement of people with a low socioeconomic status in green citizen participation Auteur(s): Leonie Veltman Publicatiedatum: 22-03-2019
Samenvatting van het Parkonderzoek

Dit project kwam aan bod in deze ZonMw-publicaties:

Tijdens de 3e leernetwerkbijeenkomst (3 juli 2019) stond dit project centraal. Bekijk hier de verslagen van alle leernetwerkbijeenkomsten van Maak ruimte voor gezondheid.   
Filmpje over Space2Move en PARTIGAN n.a.v. de leernetwerkbijeenkomst (juli 2019)

Bekijk dit project in het hoofdstuk Maak ruimte voor gezondheid in de catalogus ‘Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving’ (juni 2020)

Benieuwd naar de resultaten van fase 1 van dit project? Bekijk de resultaten en de kennisagenda hier.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website