Projectomschrijving

Vraagstuk

Participeren in het groen kan de gezondheid bevorderen. Inwoners met een lage SES hebben het meeste baat bij een toegang tot groen (zoals tuinen, parken en straatgroen) vooral als ze hier actief gebruik van maken. PARTIGAN onderzoekt hoe kwetsbare buurten in Arnhem en Nijmegen zo kunnen vergroenen dat het aansluit bij de behoeften en wensen van inwoners om daarmee gezondheidsachterstanden terug te dringen.

Onderzoek

We bestuderen het actief gebruik van groen en de waardering van al dan niet participatief aangelegde parken en de ervaringen van groene burgerinitiatieven. We meten het effect op gezondheid en welzijn van de vergroening van een aantal pilotgebieden die participatief worden aangelegd. Het PARTIGAN-consortium wordt gevormd door kennisinstellingen (WUR, VU, RU), gemeenten (Arnhem en Nijmegen), groenbeheerders (Staatsbosbeheer, NVTL, VHG), het groene en sociale maatschappelijke middenveld (IVN, Pharos) en groene burgerinitiatieven. We werken samen met diverse andere consortia.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website