Projectomschrijving

Vraagstuk

Inwoners met een lage SES hebben het meeste baat bij een toegang tot groen (zoals tuinen, parken en straatgroen) vooral als ze hier actief gebruik van maken. Daarnaast willen gemeenten graag burgers betrekken bij het opstellen van omgevingsplannen. We onderzoeken hoe we wijken zo kunnen vergroenen en nieuwe groengebieden in de leefomgeving zo kunnen aanleggen dat de leefomgeving het actief gebruik van groen bevordert en daarmee gezondheidsachterstanden terugdringt.

Onderzoek

Om het voorstel voor fase 2 te optimaliseren wordt er een beknopte literatuurstudie gedaan, worden er samen met burgers wijkscans uitgevoerd, wordt er kennis uitgewisseld over succes- en faalfactoren van bestaande groene (burger)initiatieven en wordt er een aantal mini-pilots uitgevoerd. Dit consortium wordt gevormd door kennisinstellingen (WUR, VU, RU), gemeenten (Arnhem en Nijmegen), groenbeheerders (Staatsbosbeheer, NVTL, VHG), het groene en sociale maatschappelijke middenveld (IVN, Pharos) en groene burgerinitiatieven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website