Projectomschrijving

Probleemstelling

In de derde levensfase (55+) valt er voor de meesten nog veel moois te beleven. Maar er zijn ook ouderen die heel kwetsbaar zijn. Er is veel winst te halen als ingezet wordt op het voorkomen van bijvoorbeeld overgewicht en diabetes, maar ook op dementie. In dit project focussen we daarom op preventie en versterken van gezondheid, gezondheidsvaardigheden en sociaal welbevinden van ouderen en tegelijkertijd op het integreren van mogelijkheden die de sociale en fysieke omgeving biedt. Ook maken we ouderen bewust van de regie die ze hebben op het inrichten van hun derde levensfase.

Aanpak

Door middel van een lerende aanpak en kennisuitwisseling gaan we samen met verschillende partners in de regio Rijnmond en Drechtsteden op zoek naar effectieve interventies. Het gaat om interventies die kennis uit onderzoek, vakkennis van professionals en ervaringskennis van ouderen verbinden tot meervoudig bewijs. Het doel is om de vitaliteit van 55-80 jarigen die zelfstandig wonen zo lang mogelijk in stand te houden.

Producten

Gedrag en welbevinden van 70-plussers tijdens de Coronacrisis
Infographic Senioriteit in coronatijd

Dit project kwam aan bod in deze ZonMw-publicaties:

Bekijk hier de verslagen van alle leernetwerkbijeenkomsten van Aan de slag met preventie in uw gemeente.  

Bekijk dit project in het hoofdstuk Preventief gemeentebeleid in de catalogus ‘Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving’ (juni 2020)

Bekijk ook de film in deze publicatie: In beeld: zo werken lokale consortia aan kennis en inzicht voor preventief gemeentebeleid

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website