Projectomschrijving

Vraagstuk

Uit eerder onderzoek komt het gebruik van het concept 'hartleeftijd' als veelbelovend naar voren, als manier om iemands risico op hart- en vaatziekten te communiceren. Dit gebeurt bijvoorbeeld als volgt: "Uw hartleeftijd is 72 jaar, terwijl uw biologische leeftijd 66 jaar is."
Het doel van dit VIMP project is een hartleeftijd tool die door de Hartstichting is ontwikkeld: (1) te ondersteunen met een goed communicatieformat; (2) te publiceren aan het algemeen publiek en aan huisartspraktijken; en (3) actief te verspreiden onder huisartsenpraktijken.
 

Onderzoek

Het project bestaat uit verschillende activiteiten om deze doelen te behalen, waaronder het ontwikkelen en testen van een communicatieformat, het creëren van draagvlak voor de tool onder zorgverleners in co-creatiesessies en het daadwerkelijk verspreiden van de tool in huisartspraktijken.
 

Verwachte uitkomst

Met dit project willen we bereiken dat zowel burgers als huisartsen en andere zorgverleners binnen de huisartspraktijk op de hoogte zijn van de hartleeftijd tool en deze zo optimaal mogelijk gebruiken. Door gebruik van de tool worden burgers bewust van hun persoonlijk risico op hart- en vaatziekten.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website