Projectomschrijving

In dit projectvoorstel zal het Louis Bolk Instituut samen met de GGD Brabant, Green & So, gemeente Eindhoven, Volkshuisvesting Arnhem en UWV het model van Positieve Gezondheid door ontwikkelen in relatie tot de (sociale en fysieke) leefomgeving. Dit vormt een krachtige basis om twee pilots te ontwikkelen in de woon- en werkomgeving, waarbij het effect van interventies binnen de leefomgeving op Positieve Gezondheid geëvalueerd kan worden.

We willen ons daarbij richten op twee doelgroepen: burgers met lage SES en werknemers, omdat hier de meeste gezondheidswinst te behalen lijkt. Burgers zullen een belangrijke bijdrage hebben tijdens de bijeenkomsten.We willen specifiek in kaart brengen hoe de leefomgeving mensen kan ondersteunen op de domeinen van Positieve Gezondheid.

Goede samenwerking is essentieel om interventies met de juiste vorm en onderbouwing in de praktijk te realiseren en op te nemen in duurzaam beleid.

Link product

Link informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website