Projectomschrijving

Het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap (Hanzehogeschool Groningen) heeft een lesmethode ontwikkeld voor het stimuleren van zelfregulatieve vaardigheden in relatie tot een gezonde leefstijl: “Goalkeeper!”. De interventie maakt gebruik van fysieke leermiddelen waarmee leerlingen hun niveau bepalen, doelen stellen, plannen, monitoren en evalueren. Docenten en leerlingen geven aan dat digitale leermiddelen deel uit zouden moeten maken van de interventie. De voucher wordt benut voor het (door)ontwikkelen van een applicatie voor ondersteuning van de interventie, in samenwerking met het lectoraat User-centered Design, de gemeente Groningen, en twee vmbo-scholen. Insteek is de applicatie adaptief te maken: door inzichten over gebruiker, doel en de dagelijkse context waarin de app wordt gebruikt mee te nemen in het ontwerp kan beter worden ingespeeld op de individuele behoeften.De interventie en app dienen leerlingen meer grip te geven op hun leefstijl, met een methode die bij hen past.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website