Projectomschrijving

Vraagstuk

In Utrecht bestaan, net als in andere steden in Nederland, grote verschillen in de gezondheid van burgers uit verschillende wijken. Het aantal inwoners in Utrecht zal de komende jaren flink toenemen, en hiervoor worden woningen binnen de stadsgrenzen gebouwd. Deze “inbreiding” heeft belangrijke gevolgen voor de inrichting van de leefomgeving, voor de band tussen oude en nieuwe bewoners van deze wijken, en voor de gezondheid van burgers. Tegelijkertijd neemt het aantal oudere mensen met chronische aandoeningen toe, en komt de nadruk in de zorg steeds meer op zelfredzaamheid te liggen, en op ondersteuning op maat in de wijk. Veranderingen in de leefomgeving kunnen dragen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen, maar hoe?

Onderzoek

In dit project wordt samen met burgers een agenda opgesteld van vragen die hiervoor de komende jaren moeten worden beantwoord, en die Utrecht kan helpen de gezondheid van iedereen te bevorderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website