Projectomschrijving

Vraagstuk

Met de komst van de Omgevingswet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving. Dit roept verschillende vragen op, bijvoorbeeld rondom de samenwerking tussen organisaties en disciplines en over de relatie tussen omgevingskenmerken en gezondheid.

Onderzoek

Het doel van het Zuid-Limburgse consortium ‘Ruimte maken voor Gezondheid In De Stad’ (RuimteGIDS) is het genereren van kennis over het creëren en behouden van een (positief) gezonde leefomgeving. Om dit te bereiken gaat het consortium meedraaien in vier ruimtelijke planningsprojecten in Maastricht en Kerkrade. De projecten richten zich vooral op faciliteren van sociaal contact, het creëren van mogelijkheden voor lichaamsbeweging en het stimuleren van participatie. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve data wordt verzameld.

(Verwachte) Uitkomst

De transdisciplinaire en actiegerichte onderzoeksbenadering is erop gericht om voor gemeenten en professionals bruikbare en toepasbare kennis te genereren en verspreiden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website