Projectomschrijving

Pledges, maatschappelijke beweging en gezondheid

Hoe kunnen de partners, de Programmaraad en het Programmabureau van ‘Alles is Gezondheid…’ de activiteiten en opbrengsten uit de pledges borgen en verduurzamen, en tegelijkertijd de voortgang van de maatschappelijke beweging en sociale innovaties ten behoeve van de gezondheid bevorderen?
En hoe kan de relatie tussen deze maatschappelijke beweging en gezondheid worden geoperationaliseerd en onderzocht, en welke inzichten levert dit op over de mate waarin de beweging een bijdrage levert aan de programmadoelen?

Drie deelonderzoeken

Deze vragen zullen beantwoord worden binnen de volgende deelonderzoeken:
1. Een kwalitatieve procesevaluatie van de programma-aanpak;
2. Actiegericht onderzoek door een periodiek dialoog met partners;
3. Een verkennende uitkomstenevaluatie door middel van een Health Impact Assessment.

Het onderzoeksconsortium

Het onderzoeksconsortium bestaat uit de Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit, NSOB en organisatieadviesbureau Common Eye. Tevens wordt samengewerkt met het RIVM en Sardes.
Jaarlijks wordt in januari gerapporteerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website