Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2017, the city of Maastricht has started with the stepwise implementation of the Green Carpet: a five kilometer long park avenue that will replace the space that was occupied by the A2 highway which crossed the four lowest socio-economic status (SES) neighborhoods of the city. The A2 highway is tunneled since January 2017. Along with the implementation of the Green Carpet, Blue Care is implemented in the same low-SES area of the city. As one of the national pioneer sites Maastricht municipality, health insurers, citizens and local partners in care and public health joined forces in an integrated approach to improve quality of life of the most vulnerable inhabitants of the city. This leads to the unique situation where two major changes in the physical and social environment of low-SES communities come together in Maastricht, both in time and place. At a public administrative level, the changes are implemented within two different types of sectors; the physical infrastructural and spatial planning sectors on the one hand and the social and health sectors on the other hand.

 

Indigo is the color which, according to Newton, follows Green and Blue in the optical spectrum and this inspired us to use the Dutch acronym INDIGO (in English: Integral and sustainable interactions promoting positive health in Maastricht East). Since 2016; the continuous search for synergy between ‘Green’ and ‘Blue’ has been explicitly incorporated in the municipal policy. The integral approach within INDIGO aims to promote collaborative governance both within and across the physical infrastructural and the social and health sectors. Strategies that are used to promote the integral approach include: 1. the assignment of policy brokers, 2. co-design sessions, 3. professional training and 4. promotion of citizen participation.

 

In this study, a combination of quantitative and qualitative research methods will be used to evaluate the effectiveness and process of the implementation of INDIGO on reducing socioeconomic health inequalities. The effectiveness study will be executed in the form of a natural experiment in which citizens are followed over time with a combination of methodologies (accelerometry, GPS-loggers, questionnaires and care files. The process evaluation study will apply a qualitative research design using participatory observations, semi-structured interviews and document analyses. Research questions relate to how programmes are implemented, but also to how the integration strategies contribute to sustainable conditions for the implementation of these programmes to improve positive health.

 

 

Dutch summary / Nederlandstalige samenvatting:

 

Hoe transformeer je een bouwterrein tot een aantrekkelijke omgeving die de gezondheid bevordert? Dat is de centrale vraag waarmee de Gemeente Maastricht aan de slag is gegaan om de zogenaamde Groene Loper vorm te geven. De Groene Loper is een 5 kilometer lange parklaan die wordt aangelegd in de ruimte die voorheen werd gebruikt als snelweg (de A2), dwars door vier wijken van de stad. Tegelijkertijd wordt in dezelfde wijken de Blauwe Zorg geïmplementeerd. Blauwe Zorg is een project waarin de gemeente Maastricht, burgers en lokale partners de handen ineen slaan om door middel van een integrale aanpak de positieve gezondheid van burgers te bevorderen. Dit leidt tot de unieke situatie waar twee drastische veranderingen in de fysieke omgeving (de Groene Loper) en sociale omgeving (de Blauwe Zorg) van kwetsbare bewoners van Maastricht samenkomen. Ook op gemeentelijk niveau leidt dit tot een bijzondere situatie waarin verschillende typen sectoren intensief met elkaar samenwerken om tot hetzelfde doel te komen.

 

Volgens Newton was Indigo de kleur die in het optische spectrum volgt op Groen en Blauw. Dit heeft ons geïnspireerd tot de afkorting INDIGO voor deze studie: INtegrale en Duurzame Interacties ter bevordering van positieve Gezondheid in Oost-Maastricht. De studie is gericht op het verkrijgen van inzicht in het proces en de effectiviteit van de drastische veranderingen in de omgeving op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen.

 

Een aantal concrete strategieën wordt uitgevoerd om de integrale benadering in Maastricht vorm te geven. Het betreft 1. de aanstelling van ‘makelaars’ die als taak hebben om verschillende beleidsterreinen blijvend bij elkaar te brengen en te ondersteunen, 2. de organisatie van co-design sessies, waarbij in inspirerende themasessies gedachten, dromen en verwachtingen worden uitgewisseld tussen betrokkenen, 3. het trainen van professionals, en 4. bevordering van burgerparticipatie. We maken in het onderzoek gebruik van beweegmeters, GPS gegevens, zorgdossiers en vragenlijsten om het effect in kaart te brengen. Het proces volgen we vooral met interviews en observaties. Onderzoeksvragen zijn gerelateerd aan hoe programma’s worden uitgevoerd, maar ook hoe de integratie ervan bijdraagt aan duurzame bevordering van gezondheid in de stad.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website