Projectomschrijving

Draagt sociaal werk bij aan de mentale gezondheid van kwetsbare burgers? Om deze vraag te beantwoorden zijn twee sociaal werk-interventies onderzocht: “Natuurlijk, een netwerkcoach!” en “Kwartiermaken”. Beide methodes hebben als doel om mensen uit hun isolement te halen en weer te laten participeren aan de samenleving. Het onderzoek laat zien hoe deze twee interventies een bijdrage leveren aan de mentale gezondheid van deelnemers.

Sociale interventies

Bij "Natuurlijk een netwerkcoach!" gaat een vrijwillige coach samen met een cliënt op zoek te naar een nieuw netwerk. "Kwartiermaken" creëert plekken in de samenleving waar mensen in de gelegenheid worden gesteld om op een toegankelijke manier weer te participeren. Voor "Kwartiermaken" zijn er twee specifieke methodes onderzocht: "De Stamtafel" en "De Kwartiertafel". "De Stamtafel" is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met een lichtverstandelijke beperking waar voor een klein bedrag gezamenlijk gegeten wordt. "De Kwartiertafel" is een maandelijkse bijeenkomst waarbij de participatievraag van een cliënt met bijvoorbeeld psychische klachten wordt gekoppeld aan het aanbod in een wijk.

Resultaten

Uit interviews met deelnemers blijkt dat zij vinden dat deze vormen van sociaal werk bijdragen aan een betere mentale gezondheid: zij hebben meer zelfvertrouwen, voelen zich minder depressief en minder eenzaam. Ook voelen zij zich vitaler. Dit komt omdat zij zich erkend voelen als mens, sociale steun ontvangen, en eigen behoeften en mogelijkheden realiseren in een groter netwerk. Echter, mensen die het meest geïsoleerd waren, lijken minder baat te hebben bij deze interventies. Voor deze groep zou het verder versterken van de sociaal werk interventies (zoals het goed matchen van deelnemers met een interventie) kunnen helpen, zodat ook zij optimaal ondersteund worden door het sociaal werk en niet buiten de boot vallen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website