Projectomschrijving

Vraagstuk

Slimme wijken zijn in opmars maar hoe bouw je een dergelijke wijk die ruimte creëert voor het sociale aspect van gezondheid, vooral voor mensen met een lage SES (sociaaleconomische status) in de wijk?
Met een “Kompas met ontwerp- en realisatierichtlijnen” focust GELIJK op het ontwikkelen van een woonomgeving waarin deze doelgroep zich thuis voelt.

Onderzoek

Het overwegend kwalitatief gerichte onderzoek hanteert als basis het Empathisch Ontwerp Framework, met geïntegreerde ruimtelijke, sociale en technologische aspecten, en Collaborative Innovation Research. Toekomstige bewoners, vooral kwetsbare groepen, zijn een belangrijke focus en worden actief betrokken om aan te kunnen sluiten op hun behoeften.

(Verwachte) Uitkomst

GELIJK levert een framework met een set ruimtelijke ontwerprichtlijnen en praktische oplossingen voor woonvormen, ontmoetingsplekken en samenwerkingsvormen in een inclusieve wijk waarin slimme technologie een prominente rol speelt. Toepassingsmogelijkheden bij de ontwikkeling van de nieuw te bouwen wijk in de regio Eindhoven én in andere nieuwe wijken die gezond en inclusief willen zijn.

Producten

Nieuwsbrief Gelijk
Posterpitch GELIJK leernetwerkijeenkomst 27 januari
Tool om de kennisvragen in de praktijk toe te passen.
Projectwebsite GELIJK
Artikel website projectpartners: Brainport Smart District
Artikel De Architect
Verschillende interviews zoals in het Eindhovens Dagblad, COBouw, en NPO-radio
Mohammadi, M. (2019) ‘Een slimme woonwijk voor gezonder leven’. Geron, jaar 2019, Volume:21, Editie: 3.
12 presentaties voor professionelen en eindgebruiker: zoals Mohammadi, M. (2019) ‘Shaping Smart Healthy Communities’, Keynote International Congress of Environmental Health, Lissabon, 26.09.2019

Dit project kwam aan bod in deze ZonMw-publicaties:

Tijdens de 4e leernetwerkbijeenkomst (27 januari 2020) stonden GELIJK en RuimteGids centraal. Bekijk hier de verslagen van alle leernetwerkbijeenkomsten van Maak ruimte voor gezondheid.

Bekijk dit project in het hoofdstuk Maak ruimte voor gezondheid in de catalogus ‘Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving’ (juni 2020)

Benieuwd naar de resultaten van fase 1 van dit project? Bekijk de resultaten en de kennisagenda hier.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website