Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Probleemstelling

Veel gemeenten en regio’s willen bijdragen aan de noodzakelijke paradigma wisseling waarbij Positieve Gezondheid voorop komt te staan. Helaas gaat dat niet met een druk op de knop. Een effectieve implementatie vraagt een lerende en open houding van alle betrokken partijen, een ondersteunende fysieke en sociale omgeving en een facilitatie van de transformatie. Een effectieve implementatie houdt in dat de inwoners hun gezondheid meer in eigen hand hebben en dat hun gezondheid wordt bevorderd. Tav een effectieve implementatie in een regio is nog weinig bekend. Wij willen bijdragen door onze opgedane ervaringen met de leertuin de Wind in de Zijlen (Delfzijl) te vertalen naar een handleiding die alle partijen in het publieke en sociale domein gaat helpen.

 

Doelstelling

Bereiken dat er een handzame handleiding is ontwikkeld waarmee regio’s en gemeenten Positieve Gezondheid kunnen implementeren voor inwoners (inclusief patiënten/cliënten), de verschillende afdelingen van de gemeente en shareholders tav Zorg (oa zorgaanbieders en de verzekeraar). De handleiding is gebaseerd op de leertuin Delfzijl de Wind in de zijlen.

 

Vraagstelling

De aanpak omhelst de evaluatie van de gehanteerde instrumenten en methoden die we hanteren in het lopende project en een proces evaluatie. Vraagstellingen:

1. Wat is de toegevoegde waarde van de gehanteerde methodieken en interventies.

2. Wat zijn werkzame elementen en de kritische succesfactoren van deze aanpak

3. Hoe kunnen de Gemeente, Goedzo, Zorgbelang in hun eigen organisaties PG verankeren en inbedden?

4. Wat zijn nieuwe indicatoren om (positieve) gezondheid te monitoren op niveau van wijk en regio

 

Methoden en aanpak

De vraagstellingen willen we beantwoorden door het uitvoeren van:

-Evaluatie van toegevoegde waarde van de gehanteerde methodieken / interventies (storytelling, value case , regiegroep, focusgroepen) door het uitvoeren van semi gestructueerde interviews met de gemeente, de zorgverzekeraar, huisarts, Goedzo, bewonersinitiatief en 2 focusgroepbijeenkomsten. (vraagstelling 1 en 2)

-Evaluatie van het overkoepelende proces door bijeenkomst met betrokken shareholders op basis van waarderend onderzoek (vraagstelling 2)

-Meta - analyse van alle resultaten en opbrengsten van het project de wind in de zijlen (15 verhalen, uitkomsten van de Value Case, focusgroep bijeenkomsten) door 2 onafhankelijke onderzoekers (vraagstelling 3 en 4).

 

Om vervolgens ons te richten op de ontwikkeling van het Handboek.

-opstellen van inhoudsopgave en schrijven van concept handboek door de leden van de projectgroep.

-toetsen van concept handboek door diverse experts en inwoners/clienten, waaronder het institute of positive health (iph). Vijf experts uit diverse domeinen (zorg, bestuur, transitie-expert, IPH-medewerker, patienten-participatie) en vijf inwoners ontvangen de concept handleiding, die wordt besproken in een meeting.

-bijstellen van de handleiding naar aanleiding van de uitkomsten uit de meeting.

-publicatie handboek.

 

Evaluatie vindt plaats op verschillende momenten. Namelijk tijdens de bijeenkomsten van de projectgroep, de toetsing van de handleiding bij experts en inwoners. Ook volgt een eindevaluatie met de projectgroep.

 

Resultaat

Handleiding die breed toepasbaar is voor alle regio’s, organisaties en initiatieven die Positieve Gezondheid voorop willen stellen. We gaan in op: hoe zet je een beweging in gang? Hoe kun je het psychologisch eigenaarschap van alle partijen vergroten? Wat zijn werkwijzen om de burger / inwoner van meet af aan te laten participeren. Ook inventariseren we (nieuwe) indicatoren voor Positieve Gezondheid op wijk en gemeentelijk niveau.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website