Projectomschrijving

Vraagstuk

Plattelandsgebieden in Noord-Nederland krimpen en vergrijzen sneller dan in de Randstad. Door het decentralisatiebeleid van de overheid worden taken en verantwoordelijkheden op het vlak van een gezonde leefomgeving vanuit de omgevingswet bij gemeenten gelegd. Kleine gemeenten hebben maar beperkte kennis en capaciteit om dit te realiseren. Met de GO!-methode worden stapsgewijs op een integrale wijze, in co-creatie met bewoners handelingsperspectieven geformuleerd en geformaliseerd voor het verbeteren van de gezonde leefomgeving. 

Onderzoek

In fase I is een regionale kennisagenda opgesteld, zijn pilot-dorpen geselecteerd en is een start gemaakt met het opstellen van de dorpsprofielen en voorbereiden van de stakeholder gesprekken. In fase 2 wordt met de GO!-methode in de geselecteerde kernen op het platteland, de cyclus van selectie van integrale maatregelen, bestuurlijk formaliseren, implementeren en evalueren afgerond.

(Verwachte) Uitkomst

Hiermee wordt de GO! methode ook specifiek toepasbaar in kleine kernen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website