Projectomschrijving

Hoe werkt Alles is Gezondheid... (AiG) als instrument om met maatschappelijke partners van binnen en buiten de gezondheidssector en bedrijfsleven enthousiasme te mobiliseren voor het publieke gezondheidsbelang?

Deze vraag is in dit project beantwoord. Partners committeren zich aan AiG door ‘pledges’ oftewel plechtige beloftes, waarin zij beloven bij te dragen aan gezondheid. AiG bevindt zich na drie jaar met 309 pledges en 1825 partners in een overgangsfase van verkennende pioniers naar ondernemende, innovatieve netwerken. Deze netwerken creëren sociale en organisatorische vernieuwing. De overheid heeft vooral een faciliterende rol. Bestaande regels en structuren vormen soms nog obstakels die oplossing behoeven.

Voor de toekomst kan het landelijk ondersteunende Programmabureau sterker inzetten op: impuls geven, makelen, kennis delen, signaleren, en faciliteren. Soortgelijke programma’s hebben vijf tot tien jaar nodig om de beweging onomkeerbaar te maken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website