Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel mensen die roken willen hiermee stoppen, maar de verslavende werking van tabak maakt dit moeilijk. Mensen met een lagere sociaaleconomische positie die roken hebben vaak meer moeite om te stoppen dan mensen met een hogere sociaaleconomische positie en interventies zijn vaak minder effectief bij deze groep. In een gecontroleerde studie hebben we vastgesteld dat een financiële beloning voor rokende werknemers die succesvol stoppen met roken in combinatie met een groepstraining effectief is. Deze interventie helpt ook mensen met een lage sociaaleconomische positie om te stoppen met roken. In ons implementatieonderzoek richten we ons op hoe we werkgevers kunnen stimuleren om een beloning voor succesvol stoppen met roken en een groepstraining aan te bieden aan hun werknemers. Ook onderzoeken we hoe we zoveel mogelijk mensen met een lage sociaaleconomische positie die roken kunnen stimuleren om mee te doen met de training. Eerst interviewen we werkgevers en werknemers. Daarna ontwikkelen we een implementatiestrategie die we kwantitatief en kwalitatief evalueren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksinstituut IVO en de Universiteit Maastricht. De training en implementatie wordt uitgevoerd door SineFuma. We werken samen met een groot aantal andere partners, namelijk: Heartbeat Ventures, InGuide, Long Alliantie Nederland, Trimbos-instituut, SBCM Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid, HumanCapitalCare, Centre for Motivation and Change, Hogeschool Rotterdam, MTB, Platform31, LUMC, Zuyderland MC, Erasmus MC, UMCG, VNO NCW, Pharos, NL Onderneemt Vitaal, Zilveren Kruis en enkele werknemers die zelf aan een groepstraining stoppen met roken hebben meegedaan.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het eerste projectjaar hebben we kwalitatieve interviews uitgevoerd met werkgevers en werknemers en hierover een wetenschappelijk artikel gepubliceerd. We zijn verschillende keren bijeengekomen met een brede groep van belanghebbenden om gezamenlijk te werken aan het ontwikkelen van een implementatiestrategie. We hebben gezamenlijk een naam gekozen voor onze implementatiestrategie (Samen Sterker Stoppen) en een logo ontwikkeld. We gebruiken Intervention Mapping voor het ontwikkelen van onze implementatiestrategie. In het tweede projectjaar hebben we de eerste versie van onze implementatiestrategie afgerond, bestaande uit korte video’s, een handboek voor bedrijven, posters en een website (www.samensterkerstoppen.nl).

Ook hebben we de voormeting afgerond van de groepstrainingen stoppen met roken door SineFuma onder 35 bedrijven tussen december 2018 en februari 2020, waarvan 4 bedrijven succesvol gestopte werknemers beloonden. Een telefonische inventarisatie onder werkgevers liet zien dat in bijna alle bedrijven het merendeel van zowel de rokende en niet-rokende werknemers als het management positief was over het feit dat er een stoppen-met-rokentraining werd georganiseerd. Slechts vier bedrijven gaven medewerkers die succesvol stopten met roken financiële beloningen. Een aantal werkgevers die geen beloningen gaven vonden dat ze al genoeg deden door de training gratis aan te bieden. Ook dachten sommigen dat beloningen wel effectief zouden zijn, maar vonden ze het lastig om met eventuele negatieve reacties van niet-rokende medewerkers om te gaan. Bij de meeste bedrijven deden ongeveer 10 werknemers mee met de training. Voor veel van de werkgevers was dit aantal een stuk lager dan zij verwachtten. Zij dachten dat sommige werknemers nog niet wilde stoppen met roken en dat het tijdstip of de locatie van de training voor de werknemers niet uitkwam. Werkgevers dachten dat er waarschijnlijk meer werknemers zullen meedoen als leidinggevenden rokende werknemers op een actieve en persoonlijke manier benaderen, en als werknemers die succesvol gestopt zijn ambassadeur worden. De resultaten van deze inventarisatie hebben we gebruikt om onze implementatiestrategie verder te ontwikkelen. Ook zullen we na de nametingsperiode kijken of er door de implementatiestrategie meer bedrijven gebruik hebben gemaakt van financiële beloningen en er meer werknemers mee hebben gedaan met de stoppen-met-rokentraining.

We hebben de ontwikkelde implementatiestrategie en materialen voorgelegd aan onze groep met belanghebbenden, werkgevers en werknemers. Op basis van hun feedback zijn we gestart met de doorontwikkeling van de implementatiestrategie en materialen. De nametingsperiode -waarin de bedrijven gebruik kunnen maken van onze materialen- loopt van maart 2020 tot en met april 2022.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Background

In a cluster randomized controlled trial (RCT) that we recently performed in 61 companies, we found that financial incentives for successful smoking cessation are highly effective in increasing smoking abstinence among employees who follow a smoking cessation group training. We found a 6-month quit rate of 44% in the incentive group, compared to a 25% quit rate in the control group [1]. This difference was highly significant (OR=2.56, p<0.001), and even larger among low educated (OR=3.59) and low income employees (OR=3.91).The results of our study are in line with international studies showing the potential of incentives to increase smoking cessation rates [2]. Very promising is that our intervention was more effective among employees with a low income and education, which is a group with a high smoking rate that has shown to be difficult to reach with existing smoking cessation interventions. Because of its promising results and its potential to engage smokers with a lower socioeconomic status (SES), it is important to investigate how the smoking cessation group training programme combined with incentives can be diffused and implemented in companies throughout the Netherlands. However, previous research has shown that successful research trials do not automatically lead to implementation in the field [3]. Although the trial was designed to closely resemble a real-world situation, the researchers actively recruited interested companies, which is a task that should be conveyed to other parties and information platforms to be sustainable. Because of the innovative nature of the intervention, it is possible that mostly companies open to new ideas were the first responders to the call for the recruitment of the trial. There is need for an implementation strategy that could convince different types of companies to offer the smoking cessation programme with incentives. Furthermore, the incentives were paid for by the funder of the trial and more research is required on how companies could implement these incentives. Also, a practical guide should be developed for companies, including a step-by-step action plan on how to implement the smoking cessation intervention on the worksite and how to break through potential barriers. This would help companies with the organization of the programme. Finally, in the trial only a small group of employees within each company participated. It was not investigated how the majority of the employees who smoke could be reached and made enthusiastic to participate in the smoking cessation training programme, but this knowledge is crucial to maximize the reach and impact of the intervention, especially for lower SES employees.

 

Objective

This study aims to increase the dissemination and adoption of a successful smoking cessation intervention among Dutch companies by developing an implementation strategy which will be constructed and tested after (1) investigating how companies can be convinced to organize a smoking cessation group training programme with financial incentives for their employees, (2) assessing how tobacco smoking employees with a low SES can be stimulated to participate in the smoking cessation group training, (3) identifying which barriers at the employer and employee level could influence adoption of the programme and how these barriers can be overcome, (4) investigating how the implementation of the programme can be maintained.

 

Methods

We want to focus our efforts on companies with relatively many low SES employees. The proposed study will develop an implementation strategy at the company level and at the employee level to promote a workplace smoking cessation group training with incentives, and will evaluate the implementation process within the companies who will actually carry out the smoking cessation programme. The proposed implementation study will start with monitoring the effect of the currently used implementation strategies as a baseline measure. Employers and employees will be interviewed about which motivators and barriers influence their decision to organize or enroll in a smoking cessation programme. This information, together with the input from the consortium partners consisting of end users, health consultancy organizations, smoking cessation counsellors, health promotion platforms and communication specialists will be used to develop an implementation strategy aimed at the employer and the employee, which will be tested, evaluated and adapted multiple times. We will develop the implementation strategy by applying Intervention Mapping, and we will use the RE-AIM Framework to form our implementation study and evaluate the reach, effectiveness, adoption, implementation, and maintenance of the intervention.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website