Projectomschrijving

School en schoolverzuim
De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) op het mbo heeft als doel om ziekteverzuim onder mbo-studenten te verlagen. Het aanscherpen van het ziekteverzuimbeleid gaat vooraf aan het kunnen signaleren van de individuele student. De jeugdarts voert de interventie uit, in samenwerking met ouders, schoolleiding, schoolmedewerkers en leerplichtambtenaar of trajectbegeleider.

In dit onderzoek is de M@ZL methodiek op het mbo geëvalueerd onder leerlingen en jeugdartsen. De toepassing van de M@ZL methodiek wordt als (heel) zinvol ervaren door jeugdartsen. De mbo-leerlingen gaven ook een relatief hoge beoordeling aan het gesprek met de jeugdarts in het kader van M@ZL, namelijk een 8,3.

Resultaten
De resultaten van het project lieten onder andere zien dat het hebben van hoofdpijn de meest genoemde reden voor verzuim was. Vergeleken met de controlegroep (waar geen jeugdarts in het kader van M@ZL aanwezig was) waren er op scholen waar wel een jeugdarts aanwezig minder ziekmeldingen en scoorden de leerlingen ook beter op de items ‘voor jezelf zorgen' (denk aan eten, wassen, aankleden, boodschappen doen) en ‘vrienden' (denk aan steun van familie en vrienden). Op overige uitkomsten werden geen verschillen tussen de leerlingen gevonden.

Vervolg
De resultaten van het project bieden een eerste inzicht in de implementatie van de methodiek M@ZL op het mbo en aanknopingspunten voor implementatie in de toekomst. Ook biedt het project informatie over de ervaring van jongeren met school en hun opleiding, maar ook de problematiek die onder jongeren speelt. De resultaten van het project bieden mogelijk aanknopingspunten voor de JGZ om te kijken op welke manier zij daar de jongeren het beste kan ondersteunen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website