Projectomschrijving

Positieve gezondheid in beleid en praktijk

Vraagstuk

Positieve Gezondheid is een integrale kijk op gezondheid waarbij uitgegaan wordt van het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. De Provincie Limburg heeft momenteel, in vergelijking met de rest van Nederland, mede uit noodzaak vanwege de achterstand in gezondheid van de burgers, een koploperspositie verworven op het thema Positieve Gezondheid.

Onderzoek & Verwachte uitkomst

Het project kent 3 doelen: 1. In actiegericht onderzoek dat vooral kwalitatief van aard is, wordt de introductie van Positieve Gezondheid in Limburg gevolgd om als voorbeeld te dienen voor andere regio’s en/of organisaties. Het project dient te resulteren in een handleiding met randvoorwaarden en do’s en don’ts die beleidsmakers, bestuurders en uitvoerders kunnen volgen indien zij Positieve Gezondheid in hun beleid, dan wel praktijk, op regionaal of organisatieniveau willen toepassen. 2. Bijdrage aan landelijke inventarisatie van wat het gedachtengoed Positieve gezondheid in de praktijk te weeg brengt; 3. Inventarisatie van onderzoeksprojecten, - groepen en -organisaties die aan de slag zijn (geweest) om het concept Positieve Gezondheid te meten.

Publicaties

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website