Projectomschrijving

Dit project heeft betrekking op de pledge ondertekend door Arbouw. Volandis heeft de taken van Arbouw in het kader van dit project overgenomen. Het project richt zich op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid binnen de bouw. Binnen de bouw bestaan verschillende instrumenten die gericht zijn op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid. De vraag is echter in hoeverre deze instrumenten goed zijn geïmplementeerd. Het project heeft een overzicht opgeleverd van het aanbod van instrumenten gericht op duurzame inzetbaarheid in de bouw. Uit vragenlijsten en interviews bleek dat een klein deel van de bedrijven een beleid voert gericht op duurzame inzetbaarheid. Ook is het gebruik van deze maatregelen door werknemer slaag. Verschillende factoren dragen bij aan een succesvolle implementatie, waaronder kosten en wet- en regelgeving. Implementatie zou bevorderd kunnen worden door o.a. samenwerking tussen grote en kleine bedrijven, en aansluiting van de maatregelen op de behoeften van de werknemers.
Een participatieve aanpak wordt aanbevolen.

Producten

Factsheet Duurzame inzetbaarheid bij werkgevers in de bouw

Factsheet Duurzame inzetbaarheid bij werknemers in de bouw

Verslag expertmeeting duurzame inzetbaarheid - 13 oktober 2016

Artikel: The Employer Perspective on Sustainable Employability in the Construction Industry

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website