Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Nederland voldoet 41% van de mensen met een matige/ernstige motorische handicap aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen, in vergelijking met 64% van de Nederlanders zonder handicap. Dit terwijl het aanhouden van een actieve leefstijl bij mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte erg belangrijk is. Een actieve leefstijl helpt namelijk niet alleen om achteruitgang te voorkomen, maar kan ook bijdragen aan een sneller en beter herstel. De bestuurders van drie Oost-Groningse gemeenten (Oldambt, Bellingwedde en Vlagtwedde) hebben samen met Huis voor de Sport Groningen en UMCG Revalidatiegeneeskunde (vertegenwoordigd binnen Sportplein Groningen) de ambitie om meer mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte te laten bewegen.

 

Om te komen tot een effectieve werkwijze om bewegen te stimuleren bij mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte in een community-based setting is een integrate aanpak nodig.

 

In de monitor ‘Sport en beweegdeelname bij mensen met een handicap’ (Stichting (on)beperkt sportief), staat beschreven dat een groot deel van de mensen met een lichamelijke handicap niet door de huidige programma’s wordt bereikt. Het UMCG heeft daartoe de wensen aan een beweegstimuleringsinterventie onderzocht onder zowel de doelgroep als experts werkzaam in het vakgebied van aangepast sporten. De interventie ‘Beweegcoach’ voldoet het meeste aan deze wensen en lijkt hiermee erg geschikt voor deze doelgroep. Binnen deze interventie wordt de doelgroep in kaart gebracht door een breed netwerk van intermediaire organisaties, en individueel begeleidt naar passend beweegaanbod. Echter, een deel van de wensen van zowel de doelgroep als de experts wordt niet vervuld binnen de bestaande interventie. Op deze punten dient de interventie dus te worden doorontwikkeld.

 

Doorontwikkeling zal zich richten op het toevoegen van een activiteitenmonitor welke gebruikt wordt om beweging in het algemeen dagelijks leven te stimuleren. Ook zal een buddy-systeem worden toegevoegd, en zullen rolmodellen worden ingezet om de doelgroep te stimuleren. Binnen het traject van doorontwikkeling worden de volgende tools ontwikkeld: protocollen m.b.t. de activiteitenmonitor, richtlijnen voor het stellen van doelen voor beweging in het dagelijks leven en richtlijnen voor de opzet van een buddy-systeem. Hiertoe zal feasibility-onderzoek m.b.t. de activiteitenmonitor worden uitgevoerd. Deze doorontwikkelingen hebben het doel de werkvorm ‘Beweegcoach’ verder te ontwikkelen en beter geschikt te maken om beweging te stimuleren bij mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte.

 

Voor het (door)ontwikkelen van de interventie wordt gebruik gemaakt van de methodiek Intervention Mapping. Intervention Mapping beschrijft een cyclus waarin doelen worden gesteld, methoden worden gekozen en de interventie wordt geëvalueerd. O.b.v. de evaluatie wordt de interventie doorontwikkeld door hetzelfde proces opnieuw te doorlopen. De doorontwikkeling en evaluatie zullen hierdoor cyclisch verlopen, om zo de interventie te kunnen bijsturen op basis van de tussentijdse evaluaties.

 

De werkvorm die in dit project wordt doorontwikkeld en geëvalueerd richt op het stimuleren van beweegdeelname. Frequente beweging heeft een positief effect op alle genoemde dimensies van positieve gezondheid. Deze positieve effecten worden verder toegelicht in de bijlage van deze aanvraag.

 

Op basis van de kwantitatieve monitoring, en kwalitatieve evaluatie zal de effectiviteit van de interventie worden bepaald, en het implementatieproces worden geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt de interventie verder doorontwikkeld, tot deze aan de behoeftes voldoet. De effectiviteit zal worden bepaald middels uitkomstmaten op meerdere dimensies, zoals o.a. ervaren kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie, mentale gezondheid en lichaamsfuncties.

 

Binnen de aanpak binnen de pilot Beweegcoach kan onderscheid worden gemaakt tussen doorontwikkeling, voorbereiding van de pilot, en uitvoering en evaluatie. De totale pilot zal een looptijd hebben van 12

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website