Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

STORM staat voor Strong Teens and Resilient Minds en is een multimodaal en stapsgewijze netwerkinterventie gericht op depressie en suïcidaliteit onder jongeren op het voortgezet onderwijs (VO; 13-16 jarigen) en MBO (16-24 jarigen). Het STORM-programma bestaat uit vier onderling geïntegreerde preventieve interventies.

Omdat de implementatie van diverse STORM-onderdelen op het MBO niet lukte, konden ook geen data verzameld worden om de effecten ervan te evalueren. Bovendien is het niet zinvol om effectmetingen te doen wanneer de betreffende interventie in de toekomst niet als zodanig aangeboden zal worden. Daarom richt het onderzoek zich niet meer op de effectevaluatie, maar op de factoren die gebleken helpend of belemmerend zijn bij de implementatie van STORM op het MBO. Dat is cruciaal omdat suïcidale-depressie hoog prevalent is onder MBO-leerlingen. De vraagstellingen van het onderzoek zijn 1) wat waren barrières voor de implementatie van Moving Stories (het universele preventie onderdeel) en welke lessen kunnen hieruit worden getrokken voor toekomstige implementatie van een dergelijk programma. 2) hoe kan een geïndiceerd programma zoals 'Op Volle Kracht' volgens leerlingen en docenten op een toegankelijke en organisatorisch werkbare manier worden geïmplementeerd op het MBO. 3) hoe dient een implementatieplan met het oog op landelijke implementatie van STORM op het MBO er uit te zien.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ter beantwoording van de onderzoeksvragen zijn tijdens een Project Start Up (PSU) 3 werkpakketten geformuleerd 1) Procesevaluatie, 2 focusgroepen (studenten en docenten/zorgcoördinatoren) en 3) opstellen van een implementatieplan.

Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de procesevaluatie gestart en de focusgroep met MBO studenten wordt voorbereid. Voor de focusgroep is een topiclijst opgesteld, zijn de informatie- en toestemmingformulieren opgesteld en is een wervingsplan gemaakt. Alle documenten en de wervingsmethode zijn voorgelegd aan de Ethische Toetsingscommissie van het Trimbos-instituut en hebben goedkeuring gekregen. Dat betekent dat de werving van deelnemers van start kan gaan. Beoogd wordt om de focusgroep voor het begin van de zomervakantie te houden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Each year 11.2% of the Dutch adolescents have suicidal thoughts and 6.6% attempt suicide or engage in deliberate self-harm. In this age group suicidal behaviors (suicidal thoughts, deliberate self-harm and suicide attempts) are closely linked to depression and it is known that both the incidence of depression and suicidal behaviors increase dramatically during adolescence. We will test and, if effective, implement a multimodal stepped-prevention program with suicidal ideation as the primary outcome and depression as the secondary outcome. The stepped prevention is directed at 16-21 year olds in the first and second grades of higher vocational education (ROCs) in the region of North-East Brabant. Choosing this school type is important because it guarantees that the intervention will be delivered to students of predominantly lower social economic status and from diverse ethnic and cultural backgrounds. The multimodal prevention program is designed to significantly reduce suicidal ideation and depression in ROC students. The program consists of four integrated components: (1) gatekeepers training (aimed at professionals to create a safety-net at the ROC schools), (2) universal prevention (to reduce stigma and increase mental health literacy in all ROC students), (3) screening (for the detection of students who suffer from early symptoms of suicidal depression and need a more intensive intervention), and (4) indicated depression prevention (which is CBT-based and offered to positively screened students). Each of the distinct components is theory-based and finds empirical support in both national and international studies, but their combined effectiveness has not been evaluated before. Through intensive, structural collaboration between municipality health services, schools, mental health services and national research institutes, we create an outstanding infrastructure for evaluation and implementation of the preventive program if proven effective and scaling up is warranted.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website