Projectomschrijving

In de definitie van Huber et al. wordt gezondheid omschreven als ‘het vermogen tot aanpassing en zelfredzaamheid in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen’.

Het is nog onduidelijk wat dit gezondheidsbegrip betekent voor de publieke gezondheidszorg, waar het voorkómen van ziekten en het bevorderen van gezondheid centraal staat. Betekent het bijvoorbeeld dat we ervoor moeten zorgen dat burgers gezond leven? Of gaat het verder dan het bevorderen van gezond gedrag, en betekent het bijvoorbeeld dat mensen hun gezondheid in eigen hand nemen?

Maar, wat als dit ‘in eigen hand’ nemen op gespannen voet staat met gezond gedrag? Bijvoorbeeld in het geval mensen roken omdat dat een manier van leven is die hen bevalt? En wat betekent dit voor lagere sociaal-economische groepen, die mogelijk minder toegerust zijn om het ‘vermogen tot aanpassing en zelfredzaamheid’ te kunnen uitoefenen?

In dit project beogen we deze vragen te beantwoorden. We doen dit door middel van diepte- en focusgroup interviews onder bewoners van een achterstandswijk in Haarlem. Uiteindelijk doen we op basis daarvan een voorstel voor de invulling van de definitie van Huber et al. die bruikbaar is in de publieke gezondheidszorg.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09581596.2019.1680803?scroll=top&needAccess=true&journalCode=ccph20 (artikel is op te vragen bij 3de auteur, Stronks)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website