Projectomschrijving

Sociaal-economische gezondheidsverschillen: een bewegend doel voor beleid?

Vraagstuk

Verschillen in gezondheid tussen mensen met een hogere en lagere sociaal-economische status kunnen voor een groot deel verklaard worden door verschillen in leefstijl, sociale contacten en persoonlijke eigenschappen. Ondanks interventies op zulke aspecten zijn sociaal-economische gezondheidsverschillen echter al tientallen jaren nauwelijks afgenomen. Dit project onderzoekt of dit komt doordat verklaringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen veranderen over de tijd.

Onderzoek

In dit project werken de Vrije Universiteit en het RIVM samen. Het vergelijkt het belang van sociale, psychologische en leefstijl gerelateerde verklaringen voor sociaal-economische verschillen in gezondheid en sterfte tussen drie groepen volwassenen. Die groepen bestaan uit mensen die in de jaren ’90, ’00 en ’10 tussen de 55-64 jaar oud waren. De resultaten kunnen eraan bijdragen dat beleid beter kan anticiperen op de toekomst.

Producten

Bekijk dit project in het hoofdstuk Sociaal economische gezondheidsverschillen: lokale aanpak en verklarend onderzoek in de catalogus ‘Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving’ (juni 2020)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website