Projectomschrijving

Terugvalmanagement na GHB-detoxificatie

Gebruik van gamma-hydroxyboterzuur (GHB) kan leiden tot ernstige verslaving. Hoewel ontgiften van GHB doorgaans zonder ernstige complicaties verloopt, vallen cliënten vaak terug in gebruik en is het aantal her-aanmeldingen in de verslavingszorg voor hulp aanzienlijk hoger dan bij andere verslavende middelen.

Doel

Doel van het project is het ontwikkelen en testen op uitvoerbaarheid van de handreiking GHB Terugvalmanagement

Werkwijze

Het project maakt gebruik van een systematische inventarisatie van de beschikbare wetenschappelijke kennis over voorspellers van een (on)gunstig beloop, van een systematische inventarisatie van ervaringen uit de  huidige praktijk, van focusgroepen met cliënten, hun naasten en professionals en van een  uitvoerbaarheidsstudie.

Doelgroep

De handreiking biedt handvatten voor professionals die werkzaam zijn in de verslavingszorg en is gericht op het voorkomen van terugval van cliënten die volledig willen stoppen met het gebruik van GHB.


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website