Projectomschrijving

Via een integrale aanpak kunnen we positieve gezondheid bevorderen. Bewegen op Recept is een integrale aanpak tussen sport en zorg, waarbij mensen worden gestimuleerd om te sporten en te bewegen. Hiermee wordt hun gezondheid in positieve zin bevorderd. Het doel van dit project is te komen tot praktische en wetenschappelijke kennis, en werkvormen. Hiermee kunnen we de lokale professionals in zorg en welzijn ondersteunen bij de uitvoering van Bewegen op Recept. Om dit te bereiken wordt de ‘Dag voor Bewegen op Recept’ georganiseerd. Op deze dag kunnen professionals in diverse workshops kennis inbrengen en praktijkervaringen delen. De resultaten van de dag worden in een verslag vastgelegd en de opgedane kennis wordt omgezet tot inspirerende voorbeelden. In een praktische toolbox komen de werkmethodieken en scoringsinstrumenten voor positieve gezondheid die in de praktijk goed toepasbaar zijn.

Vervolg

In 2020 is een ZonMw implementatie porject gestart waarin wordt gewerkt aan een vernieuwde werkwijze Bewegen op recept, een groter bereik van de doelgroep, betere samenwerking tussen zorg- en sportprofessionals, betere doorstroom in het doorverwijsproces. En het uiteindelijke doel dat meer patiënten gaan en blijven bewegen. Zie voor meer informatie over dit project
Implementatie vernieuwde werkwijze interventie Bewegen op recept

In 2020 is tevens een ZonMw-project gestart waarin de monitoringstools en de kennis over implementatie worden ingezet voor de praktijk van Fietsmaatjes. Fietsmaatjes.NL werken daarin samen met Movisie, Hogeschool Leiden en het Mulier instituut. Zie voor meer informatie over dit project 'Implementatie Impuls Fietsmaatjes'.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website