Projectomschrijving

De Richtlijnen Gezondere Kantines stimuleren kantines tot een gezonder aanbod en uitstraling om
gezonde voedselkeuzes te vergemakkelijken. Om implementatie van de Richtlijnen op scholen te
bevorderen hebben wij in samenspraak met betrokkenen uit de praktijk, wetenschap en beleid
implementatiemiddelen ontwikkeld en geëvalueerd.

Betrokkenen op school waarderen vooral het adviesgesprek en –rapport, de Kantinescan (een tool
om inzicht te krijgen hoe gezond een kantine is) en de vragenlijst naar ervaringen van leerlingen met de kantine.

Implementatie in 10 scholen leidde tot positieve veranderingen in de producten in de balie en in de
uitstraling en kan met voorzichtigheid geconcludeerd worden dat leerlingen in de interventie
scholen minder uitzonderingsproducten kopen in tegenstelling tot leerlingen in controle scholen.

Belangrijk blijft dat betrokkenen ervaren hoe het verleiden van gezonde producten werkt, om
meerdere betrokkenen in school te betrekken en om ervoor te zorgen dat de gezonde
schoolkantine op de agenda blijft.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website