Projectomschrijving

Infectieziekten die van dier op mens kunnen worden overgebracht, zoals Q-koorts, komen regelmatig in het nieuws. Dit gebeurt naar aanleiding van nieuwe uitbraken maar ook in de context van publieke debatten over de intensieve veehouderij in Nederland. Deze debatten kenmerken zich door grote verschillen in risicoperceptie van de verschillende betrokkenen, zoals overheid, boeren, patiënten en omwonenden, en terugkerende polarisatie.

Het project richt zich op het verbeteren van de dialoog over de gezondheidseffecten van intensieve veehouderij, niet alleen bij toekomstige uitbraken maar ook ter preventie hiervan. Een belangrijk speerpunt is het achterhalen van de bredere, sociaal-morele overwegingen bij risicopercepties. Hiertoe worden (a) de mentale modellen en risicopercepties van stakeholders in kaart gebracht, (b) real-life gesprekken tussen stakeholders geanalyseerd. Op basis van deze inzichten wordt een trainingmodule ontwikkeld voor professionals.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website