Projectomschrijving

Uit eerder onderzoek bleek dat we een relatie tussen Q-koorts en het non-Hodgkin lymfoom, een vorm van lymfklierkanker, niet kunnen bevestigen. Dit onderzoek is echter verricht met gegevens die beschikbaar waren tot 2013 en op basis van een indirecte koppeling tussen Q-koorts blootstelling en aanwezigheid van non-Hodgkin lymfoom.

Met de subsidie van ZonMw hebben we nu de mogelijkheid om de mogelijke relatie tussen Q-koorts en het non-Hodgkinlymfoom grondiger uit te zoeken. We maken hierbij gebruik van beschikbare gegevens over een langere periode (t/m 2017) en een betere koppeling tussen Q-koortsblootstelling en aanwezigheid van non-Hodgkin lymfoom.

De resultaten van dit onderzoek zullen meer duidelijkheid geven aan Q-koortspatiënten over de lange termijn gevolgen van de ziekte en hopelijk eventuele bezorgdheid wegnemen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website