Projectomschrijving

Papegaaienziekte, of psittacose, is een onderschatte infectieziekte bij mensen en vogels in Nederland. Het project Plat4m-2Bt-psittacose, gestart in 2014 tot 2019 heeft meer inzicht gegeven in de ziektelast en handvatten om deze te reduceren.

Door de psittacose-bacteriën (Chlamydia psittaci)in de verschillende populaties met elkaar te vergelijken kunnen uitspraken worden gedaan over routes van overdracht. Dit is belangrijk bij de bronopsporing van humane patiënten, die door de GGD en NVWA wordt uitgevoerd. De PCR gebaseerde diagnostiek van humane patiënten is uitgebreid en wordt nu bij meer dan 90% van de diagnostiek laboratoria uitgevoerd. Verder is de PCR gebaseerde diagnostiek en typering tussen de medisch en veterinaire labs geharmoniseerd en is de uitwisseling en analyse van medische en veterinaire data makkelijker gemaakt door een web-based platform, dat de beschikbare informatie ordent en verbindt.

Ook heeft dit project de samenwerking tussen zowel de medische en veterinaire partners geïntensiveerd en is meer inzicht verkregen in het voorkomen van andere dierlijke Chlamydia soorten als mogelijke bron voor de mens. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de meldingscriteria voor deze meldingsplichtige zoönose.

In het project hebben de volgende instanties samengewerkt: Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), GGD regio Hart van Brabant, Universiteit van Gent, Laboratorium voor Pathologie en Medische Microbiologie (PAMM), Medisch Centrum Zuyderland, Faculteit Diergeneeskunde, Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC), Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Meer informatie over het project op de website http://www.wur.nl/nl/show/Plat4m2Btpsittacose.htm

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website