Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mensen met Q-koorts (hieronder verstaan we mensen met QVS, chronische Q-koorts en doorgemaakte Q-koorts) ervaren - naast klachten als vermoeidheid, pijn en concentratieverlies - ook grote problemen op het gebied van werk en inkomen. Mede vanwege de onbekendheid met de langdurige en indringende gevolgen van Q-koorts, blijkt dat mensen met deze ziekte op dit terrein weinig erkenning krijgen van betrokken instanties. Dat heeft grote gevolgen: mensen met Q-koorts worden vaak onevenredig hard getroffen in hun inkomenspositie en hebben veelvuldig te maken met bezwaar- en beroepsprocedures.

Om mensen met Q-koorts behulpzaam te zijn bij het omgaan met deze vraagstukken is - op verzoek van Q-support - door het lectoraat Arbeid & Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in samenwerking met het Centrum Werk Gezondheid een Werkwijzer ontwikkeld.

Doel van de Werkwijzer is om mensen met Q-koorts die werkgerelateerde vragen hebben hulp te bieden. Het kan gaan om problemen met aan het werk blijven, het vinden van werk of juist afscheid nemen van werk. Het gaat om een online tool waarmee mensen met Q-koorts inzicht krijgen in hun functioneren met daarbij een overzicht van belemmerende en bevorderende factoren. De online hulp is gericht op gespreksvoorbereiding met werkgever, leidinggevende, bedrijfsarts of de arbeidsdeskundige en verzekeringsarts bij UWV. Hierbij staan het bieden van inzicht in het functioneren en in mogelijke belemmerende en bevorderende factoren centraal.

De Werkwijzer bestaat uit vijf onderdelen, namelijk: 'Aan het werk met moeite', 'Ziek melden', 'WIA uitkering', 'Werkzoekend' en 'Zelfstandig ondernemers'.

Op basis van hun behoeften kunnen mensen met Q-koorts één of meerdere delen van de Werkwijzer doornemen. Elk onderdeel van de Werkwijzer biedt informatie over verschillende onderwerpen, waarbij wordt doorverwezen naar aanvullende informatie op websites en naar interessante filmpjes. Er zijn veel tips opgenomen en de aangeboden informatie is geïllustreerd met citaten van ervaringsdeskundigen. Tevens zijn er in verschillende onderdelen van de Werkwijzer tools opgenomen. Dit zijn praktische oefeningen die mensen met Q-koorts kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in hun persoonlijke situatie, om van daaruit indien gewenst gerichte acties te kunnen ondernemen.

De professional kan iemand met Q-koorts die problemen ondervindt op het gebied van werk en inkomen aanraden om de Werkwijzer te gebruiken. Ook is het goed om zelf de Werkwijzer door te nemen om voorbereid te zijn op eventuele vragen. Aangeraden wordt om de Werkwijzer ook in te zetten in bij- en nascholing voor zorg-/arboprofessionals (bijvoorbeeld bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, arboverpleegkundigen, huisartsen, ergotherapeuten, internisten en fysiotherapeuten) op het thema Q-koorts en werk (bewustwording, herkenning, signalering, begeleiding etc.) en op te nemen in richtlijnen.

 

De Werkwijzer is digitaal beschikbaar via www.q-koorts.nl/verwijsgids/werk-inkomen/werkwijzer/ en is via de genoemde website ook als pdf-bestand te downloaden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website