Projectomschrijving

Het doel van het project is om een risicomodel te ontwikkelen voor de verspreiding van het tekenencephalitis virus.

Sinds 2016 zijn de eerste gevallen van dit door teken overgedragen virus in Nederland gesignaleerd. We zullen gebruik maken van gegevens afkomstig van teken en wilde muizen (met name bosmuizen en rosse woelmuizen) zoals die in een eerder door ZonMw gefinancierd project verzameld zijn. Met name de rol van immuniteit in wilde muizen staat centraal, omdat we vermoeden dat dit een belangrijke rol speelt in de overdracht van het virus tussen muis en teek.

In samenwerking met het RIVM en Artemis One Health, zullen onderzoekers van de Wageningen Universiteit aan dit project werken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website