Projectomschrijving

Dier-op-mens besmettingen (zoönosen) nemen snel toe. Samen met de afnemende werkzaamheid van antibiotica vormen toenemende infecties een ernstige bedreiging voor de mondiale gezondheid en dierenwelzijn. Om deze bedreiging aan te pakken, moeten zorgverleners en algemeen publiek samen in actie komen. De Universiteit Twente heeft een project uitgevoerd met als doel het algemeen publiek beter te informeren en zorgverleners te ondersteunen in samenwerking tussen humane, veterinaire en publieke gezondheidszorg (One Health). Samen met stakeholders en publiek is een interactief online platform “One Health Hub” ontworpen, dit platform bevat een online vraag-antwoord-systeem voor publiek en een serious game voor zorgverleners. Het platform wordt ingezet om a) kennis en vaardigheden van publiek en zorgverleners te bevorderen, en b) bewustzijn van complexiteit van besluitvorming en belang van samenwerking tussen zorgverleners tijdens een zoönose uitbraak vergroten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website