Projectomschrijving

Campylobacter is de belangrijkste zoonotische verwekker van darminfecties bij mensen. De bacterie verspreid zich van dieren naar mensen via verschillende routes. Tot 80% van humane campylobacteriose gevallen zijn herleidbaar naar kip als bron, maar slechts 40% van deze gevallen kan worden toegeschreven aan het eten van kippenvlees.

De verwachting is daarom dat veel Campylobacter infecties het resultaat zijn van transmissie via het milieu. Campylobacter is wijdverbreid in wilde vogels en oppervlaktewater, maar de transmissieroutes van Campylobacter vanuit het milieu naar de mens zijn grotendeels onbekend.

Met behulp van microbiologische, genomische en epidemiologische methoden, zal dit project de oorsprong en verspreiding van Campylobacter in het milieu onderzoeken. Daarnaast zal het project de bijdrage van het milieu aan campylobacteriose kwantificeren en zullen transmissieroutes worden geïdentificeerd. Uiteindelijk zal dit project aanknopingspunten bieden voor interventiestrategieën.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website